otwieranie bramy za pomocą telefonu

GSM ECO HOME Wi-fi

Sterownik BRAMA GSM ECO NEW to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów, gdzie numery pierwszych szesnastu Abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em i CLIPEM o wystąpieniu danego ZDARZENIA.

Moduł gsm automatyka bramowa

BRAMA GSM ECO

Sterownik BRAMA GSM ECO to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów, gdzie numery pierwszych szesnastu abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em o otwarciu bądź zamknięciu bramy wjazdowej lub bramy garażowej.

BRAMA GSM POWER

Sterownik BRAMA GSM POWER to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów, gdzie numery pierwszych szesnastu Abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em i CLIPEM o wystąpieniu danego ZDARZENIA.