Szlaban do 7,6m

Nowa koncepcja szlabanu automatycznego do 7,6m

Nowy szlaban serii GARD spełnia wszystkie zalecenia nowych dyrektyw Unii europejskiej zapisanych w Dyrektywie Maszynowej. Posiada modułową konstrukcję upraszczającą montaż oraz obsługę. Szlaban dostępny jest w wersji 203V A.C. oraz 24V D.C do intensywnej pracy.